De praktijk voldoet aan de, door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen, voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.  Zijn de therapeuten afgestudeerd Bachelor of Health. Wordt er deelgenomen aan intercollegiale overleggen en zijn ze lid van de beroepsvereniging, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Als therapeuten doen we al het mogelijke om de zorg te bieden die nodig is en continu kwaliteit te leveren. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft.

De praktijk hanteert de klachtenprocedure klachtenregeling van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)Kwaliteit

-Klachtenloket Paramedici (voor patienten) hier

-Uitgebreide uitleg klachtenregeling Paramedici hier

 

Privacy

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.  Klik hier voor de privacyverklaring.