Vergoedingen en Tarieven

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandeling. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt, verschilt per zorgverzekeraar en per pakket. Je kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden. Oefentherapie 'T Gooi heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 2019 worden er 12 behandelingen vergoed voor artrose aan de heup en knie vanuit de basisverzekering. Deze vallen wel onder het eigen risico. 

Voor herstelzorg na  COVID-19 geldt een vergoeding van 50 behandelingen. Wel geldt het eigen risico.

Tarieven 2023

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt, of wanneer sprake is van een particuliere factuur.

  • Behandeling in de praktijk                                                       € 34,50
  • Behandeling kinderoefentherapie                                          € 43,50
  • Screening                                                                                     € 20,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing/screening                     € 52,50
  • Behandeling aan huis                                                                € 55,00
  • Eenmalig (kinder)oefentherapeutisch onderzoek               € 52,50
  • Eenmalig (kinder)oefentherapeutisch rapport                    € 45,00

Bij behandelingen die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn, wordt 75 % van het behandeltarief in rekening gebracht.